Skip links
Sektörler Arası İstihdam Değişimleri

Sektörler Arası İstihdam Değişimleri

2020 – 2022 yıllarında, karantinalar ve tedarik zincirindeki aksaklılar nedeniyle mal, ürün ve hizmetlerinin arz ve talebinde dalgalanmalar yaşandı. Küresel ekonomik toparlanma, istihdamın sektörler arasındaki dağılımını yeniden şekillendirdi. Şirketler üzerinde gözlemlenen trendler, belirli sektörlerin pandemiden farklı şekillerde etkilendiğini ve toparlanma süreçlerinin de bu farklılıklara bağlı olarak değiştiğini göstermektedir.

Bilgi Teknolojisi ve Dijital İletişim Sektöründe Güçlü Toparlanma

İşlerin Geleceği Raporunun çıktılarına göre; bilgi teknolojisi ve dijital iletişimin çoğu ülkede güçlü bir toparlanma yaşadığını ortaya koyuyor. Dijitalleşme ve bilgi teknolojisi sektörlerindeki güçlü toparlanma, dijitalleşmenin ve uzaktan çalışma trendinin hız kazandığı bir dönemi yansıtmaktadır. İlk başta zorunlulukla doğan uzaktan çalışma modelleri; hem şirket sahiplerinin ekonomik açıdan vb. daha uygun görmesi hem de iş gücünün de istediği yerden (şirket bazlı alınan farklı kararlar doğrultusunda) çalışma imkanı bulmasıyla daha çok talep görmüştür. Bu sektörler, pandeminin getirdiği iş yapma şekillerini değiştirmesiyle birlikte önemli bir talep artışı yaşamış olabilir.

Konaklama, Yiyecek ve Eğlence Sektörlerinde Yavaş Toparlanma

Konaklama, yiyecek ve eğlence (üretim ve tüketici bakımından); toptan ve tüketim malları sektörlerinin ise daha yavaş bir toparlanma süreci yaşadığını söylemek mümkün. Bu sektörlerin daha yavaş toparlanması, seyahat kısıtlamaları ve tedarik zinciri aksaklıkları gibi pandemi kaynaklı zorluklardan kaynaklanmıştır. İlgili sektörler genellikle fiziksel etkileşimlere dayandığı için, pandeminin etkileri daha belirgin olmuştur.

Sektörel İstihdam Değişimlerinin Analizi

Yine İşlerin Geleceği Raporundaki grafiklere göre 2019’un ilk çeyreğinden bu yana, ülkelerin çoğunda; profesyonel hizmetler, eğitim ve öğretim, sağlık ve sağlık hizmetleri ile devlet ve kamu sektöründe istihdam artışı yaşanmıştır. Fakat tedarik zinciri ve ulaştırma ile medya, eğlence ve spor sektörlerinde istihdam geride kalmıştır.

İş sektörlerindeki istihdamdaki değişimler, toplumların ve işletmelerin ihtiyaçlarına ve önceliklerine göre şekillenmiş gibi görünüyor. Profesyonel hizmetler, eğitim ve öğretim, sağlık ve devlet sektörü gibi alanlarda artan istihdam, bu dönemde önemli olan hizmetlere vurgu yapılmasını yansıtabilir.

İş Dünyasında Dinamik Değişimler ve İlerleyen Beklentiler

Bu veriler, iş dünyasının dinamik ve değişken doğasını yansıtıyor. İlerleyen dönemlerde, adaptasyon ve inovasyon yetenekleri güçlü olan şirketlerin bu değişimlere daha iyi ayak uydurabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, pandeminin etkilerinin sürmesiyle birlikte, iş dünyasının daha dirençli ve sürdürülebilir modellere odaklanması beklenmektedir.

Explore
Drag