Skip links

Scrum & Cynefin & Retrospektif

Scrum, bir aydan kısa bir Sprint yolunda KOMPLEKS ortamına girme eğiliminde olan işi (problemi) azaltmaya ve basitleştirmeye zorlar. Bu sayede KARMAŞIK bir ortamda çalışma yapılmasına olanak sağlar.

Her Hikayenin değer yaratan bir artışa dönmesini (dikey parçalanma) zorunlu kılarak, aynı zamanda büyük bir işi aşamalara bölerek (analiz, tasarım, geliştirme vb.) Sprint).

Aynı zamanda Günlük Toplantıların bölünmüş ve küçültülmüş olmasına rağmen hala KARMAŞIK olan işlerin üstesinden gelmesini de tavsiye ediyor. Günlük toplantılar, hala yüksek KARMAŞIK seviyeye sahip görevlerin çözülmesi için deneme yanılma olanağı sağlar.

Sprint içindeki iş KARMAŞIK olsa da, ekibin şirket içi ve paydaşlarla etkileşim şekli, izlediği yol, işi yürütmek için uyguladığı süreçler ve standartlar KARMAŞIK olmaya devam ediyor.

Etkileşim, süreç, standartlar ve uygulamalar KARMAŞIK olmaya devam etmektedir ve deneme yanılma yoluyla öğrenilmeleri gerekmektedir.

Retrospektifler, birlikte iyi, etkili ve verimli bir şekilde çalışmak için deneme yanılma döngülerinin düğüm noktalarıdır. Bu nedenle Retro’larda gündem her zaman şöyle olmalıdır:

Kontrollü deney neydi? Sonuçlar neydi? Yeni sprintte kontrollü deney ne olacak?

Deneysellik bilinci gelişmemiş takımlar bir süre sonra gerileme yapmama eğiliminde oluyor. Scrum ustası sprint sırasında gerçekleştirilen deneyi gözlemlemeli, not almalı ve takıma önermek üzere birkaç deney tasarlamalıdır.

Öte yandan, takım kompozisyonundaki (misyon, üyeler vb.) her değişiklik bir veya daha fazla değişkeni değiştireceğinden, bu sprintlerde ilave deneyler yapmak anlamsız hale gelir, yeni koşulların kendisi bir deney haline gelir ve halihazırda yapılmış olanların çoğu da bir deney haline gelir. dumana karışabileceği öğrenildi.

Retro toplantılarda deney, hipotez, teori kelimeleri özgürce kullanılmalıdır. Retro kararlar hiçbir zaman kanun, kanun, kural olamaz; en fazla teori veya genel prensip olarak kalabilirler.

Yüksek Performanslı Ekip Çalışmasına Bilimsel Bir Yaklaşımın (Karmaşıklık Giderme) Uygulanması

Adım 01 — Sorunun Belirlenmesi

Sorun açık ve net bir şekilde, anlaşılır bir dille ifade edilmelidir. Sorun deneysel olarak araştırılabilir olmalıdır.

Sorun: Yüksek Performanslı Bir Ekipte Çalışamamak

Adım 02 — Sorunla ilgili verilerin toplanması

Gözlem ve deneylerle problem hakkında elde edilen bilgilere veri denir. Bu aşamada veriler toplanır.

Veriler: Performans Sonuçları, İnsanların İnanç, Tutum ve Davranışları, Ekip İçi Etkileşim Temaları, Ekip Dışı Etkileşim Temaları, Çalışma Sırasındaki Olaylar, Yönetici Etkileşim Temaları, Paydaş Etkileşim Temaları, Sistem Etkileşimleri

Adım 03 — Hipotez Formülasyonu

Bir soruna önerilen geçici bir çözümdür. İyi bir hipotezin mevcut verilere uygun olması, sorulara ve tahminlere açık olması ve veriler arasında bağlantı kurabilmesi gerekir.

Hipotez: Günlük toplantıya katılan yönetici ekibi tedirgin eder ve şeffaflığı azaltır.

Adım 04 — Tahminleme

Hipoteze dayalı açıklamalar.

Tahmin edici cümlelerin şablonu ‘Eğer …….. …….. ise, o zaman …….. dir.’

Hipotez: Günlük toplantıya katılan yönetici ekibi tedirgin eder ve şeffaflığı azaltır.

Tahmin: Eğer hipotezim doğruysa Ahmet, Mehmet’le dün yaşanan olaydan Günlük Toplantı’da bahsetmeyecektir.

Adım 05 — Kontrollü Bir Deneyin Yürütülmesi

Bunlar bir hipotezin doğruluğunu kontrol etmek için yapılan deneylerdir. Kontrollü deneyde problemi etkileyen değişkenlerden yalnızca biri değiştirilir, diğerleri sabit tutulur. Bu deneyde ‘kontrol grubu’ ve ‘deney grubu’ olmak üzere iki grup kullanılmıştır. Kontrol grubu, incelenen özelliğin en ideal şekilde hayata geçirildiği gruptur. Deney grubu, incelenen özelliğin test edildiği gruptur.

Kontrollü Deney: Yöneticinin Günlük Toplantıya çağrılması veya günlük toplantıya katılmamasının sağlanması

Kontrol Grubu: Yöneticinin katılmadığı toplantı

Deney Grubu: Yöneticinin katıldığı toplantı

Adım 06 – Verilerden Sonuç Çıkarmak

Deney sürecinde bazı hipotezler güçlenirken bazıları geçerliliğini kaybeder. Kontrollü deneyler sonucunda iki durum ortaya çıkar.

Hipotezin doğru olması: Kontrollü deneylerle hipotezin doğru olduğu kanıtlanırsa hipotez doğrudur.

Hipotez yanlış: Kontrollü deneyler sonucunda hipotez yanlış çıkarsa hipotez değiştirilir, yeni bir hipotez kurulur ve yukarıdaki adımlar sırasıyla tekrarlanır.

Adım 07 – Teori Geliştirme

Sürekli olarak yeni verilerle desteklenen hipotezlere teori denir. Teoriler kökleşmiş hipotezlerdir. Teoriler gerçeğe yakın olsa da çürütülebilmektedir.

Adım 08 – Kanun (Yasa)

Bilimsel yasa kanıtlanmış bir varsayımdır. Fizik yasaları genellikle matematiksel ilişkilerle ifade edilir. Kanunlar genellikle tek bir olayı tanımlarken, teoriler bir olayı ve ilgili birçok olayı dikkate alır. Geçmişe dönük yasa çıkarmak çok zordur.

Sonuç

Takımın paydaşlarla birlikte çalışmayı ve yüksek performans yaratmayı sorun olarak görmesi ve Sprintler boyunca bu sorunu hipotezler ve teoriler yoluyla çözmeye çalışması gerekir.

Tüm bu çalışmaların mimarı Scrum/Kanban Master’dır.

Explore
Drag