ANA SAYFA HAKKIMIZDA+ EĞİTİM+ DANIŞMANLIK+ BLOG İLETİŞİM ENGLISH

"Başarılı bir takımın pek çok elleri vardır"

Dinçer ÖZTURAN

Enterprise Transformation Expert
& Agile Coach | CEO

Fatoş ALİKILIÇ

Chief Marketing Officer
& Operations | Deputy CEO

Engin DENİZ

Chief Delivery Officer

Selma PEKER

Enterprise Transformation Expert
& Agile Coach

Pelin EKİZ

Enterprise Transformation Expert
& Agile Coach

Mehmet GÜREŞÇİER

Strategy, Digital Transformation & Operational Excellence Consultant

Göksenin KURTAR

Enterprise Transformation Expert
& Agile Coach

Sinan DEMİR

Enterprise Transformation Expert
& Agile Coach

Meral MUTLU

Enterprise Transformation Expert
& Agile Coach

Nazgül Ece KELAMİ

Enterprise Transformation Expert
& Agile Coach

Ayşegül ÖNAL

Enterprise Transformation Expert
& Agile Coach

Feyza SUNÇA

Enterprise Transformation Expert
& Agile Coach

Ceren TÜRKYILMAZ

Enterprise Transformation Expert
& Agile Coach

Murat TÜREMEN

Enterprise Transformation Expert
& Agile Coach

Hande ALPPOLAT

Finance & Operations Manager

Kadir Can GÜLCAN

Sales & Operations Specialist

İrem Buse ERDEN

Coordinator
Dinçer ÖZTURAN

Türkiye’nin en önde gelen kurumsal çevik dönüşüm tasarım danışmanlarından birisidir. Stratejik yönetimden, operasyonel süreçlere, geleneksel yaklaşım ile yalın & çevik felsefeyi etkin biçimde harmanlaması ile tanınır. Derin insan ve örgütsel davranış odağı ve zengin IT bilgi ve tecrübesi, dijital dönüşüm programlarının yüksek performans ekipleri ile güçlendirilmesinde fark yaratır.

Kamil KARATAŞ

İş Zekası, Büyük Veri, Makine Öğrenmesi gibi alanları merkez alan derin tecrübesi sayesinde, kurumsal dönüşümü bütünsel görme ve değişimin etkilerini hızlıca analiz etme becerisi kazanmıştır. Çevik yaklaşımı, iş yaşamının bütününe, tüm süreç ve çalışmalara yaymak üzere kendine has bir stili vardır. İnovasyon, iş değeri yorumlama , değer temelli teslimat ve ürün sahipliği özel uzmanlık alanlarıdır.

Ayşen AKCA

Üretimden, telekoma, sigortacılıktan, teknolojiye uzanan farklı sektörlerde, farklı fonksiyonlar için büyük dijitalleşme projelerinde görev alarak, birçok dönüşümün vazgeçilmez parçalarından birisi olmuştur. Aynı amaç ve hedef etrafında tüm paydaşları örgütleyebilme becerisi ile tanınır. Kurumun dönüşümü ile insanın dönüşümü arasında kurduğu özgün bağları kullanarak dönüşümü sağlamlaştırır. Yetkinlik modelleme ve gelişim programlarının yapılandırılmasında uzmanlaşmıştır.

Fatoş ALİKILIÇ

16 yılı aşan profesyonel kariyerinde Finans, Bankacılık, Sigortacılık ve Sağlık gibi farklı sektörlerde Uygulama Destek, İş Analistliği, IT Proje Yöneticiliği, Çevik Koç ve Proje Yönetimi Danışmalığı görevlerinde bulunmuştur. Bu süreçte yurt içi ve yurt dışı bir çok projenin yönetiminde görev almıştır. Profesyonel kariyerine ek olarak Business Agility Turkey üyesi ve gönüllüsüdür. Hastane, Sigorta, Finans, Üretim ve Teknoloji, gibi alanlarda birçok şirkette Business ve IT ilişkili proje ve organizasyon seviyesinde Agile dönüşüm çalışmalarında Agile Koç ve Dönüşüm Lideri olarak görev almıştır.

Özgü ERTAN

Bankacılık ve Sigortacılık sektöründe, hem Bilgi Teknolojileri, hem de Pazarlama/Ürün Yönetimi birimlerindeki uzun yöneticilik kariyeri ile dönüşümü bütünsel görme ve değişimin etkilerini analiz etme becerisi kazanmıştır. Uluslararası proje deneyimi, değişim liderliğinde bakış açısını genişletmiştir. Yüksek disiplini, ekibe verdiği enerji, gelişime verdiği değer ile çalıştığı projelerde fark yaratır.

Engin DENİZ

Akademik çalışmalarının yanı sıra Tüketici Elektroniği, Savunma Sanayi ve Finans sektörlerinde 16 yılı aşkın süredir görev alarak, proje yönetiminin her alanında kazandığı ulusal ve uluslararası deneyimleri yüksek iletişim yetkinliği sayesinde çalıştığı ekiplere kolayca aktarabilmektedir. Dönüşüm projeleri ve strateji planlama konuları uzmanlık alanıdır. Verimlilik, etkinlik ve yeteneğin doğru yönlendirilmesi alanlarında fark yaratır. Müşteri beklentilerinin yönetilmesine önem verir. ​

Gizem GENÇ ÇAĞLA

Görev aldığı farklı konulardaki küresel dağıtık projeler sayesinde, başarılı ve başarısız uygulamaları uluslararası boyutta deneyimle fırsatı bulmuş, kültürel faktörlerin performansa etkilerini içselleştirmiştir. Yazılım, e-ticaret, bankacılık ve finans sektörlerinde 10 yılı aşkın süre görev aldığı analist rolleri ile geliştirme süreçlerini uçtan uca deneyimlemiştir. Uluslararası iş analizi uygulamaları ve koçluğu özel yetkinlik alanıdır. Proje ve iş süreçlerinde çevik yöntemlerin uygulanmasına birçok defa liderlik etmiştir.

Selma PEKER

21 yıllık piyasa tecrübesi ile Sigortacılık sektöründe aktüerya, fiyatlandırma, risk analizi, alanlarında tecrübe kazanmıştır. Kurumsal çevik dönüşüm programını baştan sona yaşamış, 4 branş ve 5 ana üründen sorumlu olarak Ürün Sahibi rolünü üstlenmiştir. Online uçak bileti iptal sigortası projesinde ekibi ile birlikte özel çeviklik ödülünü almıştır. Sonuç odaklı yapısı, çevik dönüşüm çalışmalarının aşırı sürece yönelmesini engeller. Çok farklı bağlamlarda MVP üreterek finansal başarı kazanılmasını sağlamakta ustadır.

Pelin EKİZ

Ödeme sistemlerinden, savunma sanayine, telekomdan, üretime kadar farklı sektörlerde, proje geliştirme süreçlerinin birçok aşamasında yer alıp, tüm sürece bütünsel perspektiften bakabilme tecrübesi kazanmıştır. Net ve açık iletişim tarzı, karmaşık problemlerin çözümünde hızlı ilerlenmesini sağlarken, sürekli ortak payda arayışı farklı beklentilerdeki paydaşların erken hizalanmasına yardımcı olur.

İrem Buse ERDEN

Medya sektöründeki tecrübesi ve editörlük deneyimlerini, eğitim koordinatörlüğü görevi ile kuvvetlendirmiştir. Kurduğu hızlı, net ve sıcak iletişimle satış ve pazarlama alanında rol ve sorumlulukları bulunmaktadır. Sonuç odaklı ve hızlı aksiyon alan özelliği ile değerleri arasında bulunan müşteri memnuniyetini sağlamaya her zaman çok özen gösterir.

Mehmet GÜREŞÇİER

Proses kontrol mühendisliği ile başlayan, proje mühendisliği, ERP danışmanlığı, iş analistliği, yazılım geliştirme ekip liderliği, danışmanlık ekibi yöneticiliği ile devam edip yatırımlar ve iş geliştirme yöneticiliği ile tamamlanan beyaz yaka çalışma dönemi ile 25 yılı aşan iş hayatı bulunmaktadır. Tekstil, Otomotiv, İnşaat, Turizm, Yeme İçme ve Moda Perakendeciliği alanlarında deneyimleri bulunmaktadır. 2021 yılından beri ise strateji & operasyon mükemmelliği alanında danışmanlık vermektedir.