ANA SAYFA HAKKIMIZDA+ EĞİTİM+ DANIŞMANLIK+ BLOG İLETİŞİM ENGLISH
2022 Eğitim Kataloğu
2
GÜN

Yazılım Test Uzmanı Eğitimi

- Rol Oryantasyon Eğitimi -

Yazılım Test Uzmanı, yazılım uygulamalarının tanımlı gerekliliklere uyup uygun olmadığını kontrol eder, yazılım uygulamasının canlıya çıkmadan önce olabildiğince hatasız olduğundan emin olmaya odaklanır. Modern yazılım geliştirme süreçlerinde yazılım uygulamasının belirli özelliklerini değerlendirmek için manuel veya otomatik araçlar kullanarak yazılım / sistem bileşenlerinin kullanmak da Yazılım Test Uzmanı rolünden beklenir. Odağında gerekliliklere uyum kadar, hataları, boşlukları veya eksik parçaları belirlemekte vardır.

Bu eğitimin içeriği ve sunumu, Yazılım Geliştirme ve Testi konusunda 20 yılı aşan piyasa tecrübesine sahip danışmanlarımızın özgün tecrübeleri, 13 yıldır Türkiye’de kendi sektöründe lider kurumlara verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinin bize kazandırdığı geniş kurumsal gerçeklik yelpazesi ve ISTQB uluslararası standartları ile harmanlanarak tasarlanmıştır.

Eğitimlerimiz her zaman alternatiflere nazaran daha gerçek, daha uygulamaya yönelik ve daha pratiktir.

Bu eğitim ile sizi Yazılım Test Uzmanı rolü etrafında 360 derece 8 eksenli bir tura davet ediyoruz.

SERTİFİKA

Projera Katılım Sertifikası

İLGİLİ ALANLAR

#software #test #softwaretesting #istqb #sdlc

Eğitimin Hedefleri

  • Yazılım Test Uzmanlarının içinde çalışacağı ortam ve bu ortamın bileşenlerini ve süreçlerini tanımak
  • Yazılım Test Uzmanlarının içinde çalışacağı ortamın ihtiyaçları ve dinamiklerini anlamak
  • Yazılım Test Uzmanlarının içinde çalışacağı ortamdaki unsurlar, ihtiyaçlar ve dinamiklere yönelik benimsemesi gerken bakış açısını ve tavrını şekillendirmek
  • Yazılım Test Uzmanlarının içinde çalışacağı ortamda kendisinden beklenen görevler ve sorumlulukları netleştirmek
  • Yazılım Test Uzmanlarının içinde çalışacağı ortamdaki komşu rolleri ve onlarla etkileşim gereksinimini netleştirmek
  • Yazılım Test Uzmanlarının izleyebileceği metodoloji ve uygulayabileceği teknikleri genel olarak tanıtmak
  • Yazılım Test Uzmanlarının hedefleri ve performans göstergelerini anlamak
  • Yazılım Test Uzmanlarının kariyerlerini ileri noktalara taşımak için sahip olması gereken temel yetkinlikleri anlamak

En Çok Alınan Eğitimlerimiz

3 GÜN

Agile ve Kanban Eğitimi

Kanban, kompleks ortamlarda değer yaratmanın, kompleks problemleri çözmenin, kompleks ürünler geliştirmenin en iyi yollarından birisidir. Bilinmezler içindeyken öngörülebilirliği ve istikrarı, değişime adaptasyonu ve dinamizmi doğru bir dengeye getirmekte Kanban'ın üstüne yoktur. Üretimden bankacılığa, inşaattan sigortacılığa, elektronikten enerjiye her sektörde, satıştan pazarlamaya, insan kaynaklarından satınalmaya, bilgi teknolojilerinden ürün yönetimine kadar her alanda uygulaması vardır.
Bu eğitim katılımcılara Kanban çalışma sisteminin faydalarını ve gerekliliklerini, organizasyon ve süreç çerçevesinde uygulamalarını, bileşenlerini ve gerçek hayat uygulamalarını öğrenme fırsatı sunmaktadır.
Bu eğitimin içeriği ve sunumu, çevik çalışma sistemleri konusunda 15 yılı aşan piyasa tecrübesine sahip danışmanlarımızın özgün tecrübeleri, 13 yıldır Türkiye’de kendi sektöründe lider kurumlara verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinin bize kazandırdığı geniş kurumsal gerçeklik yelpazesi ve Kanban.org tarafından yayınlanan uluslararası standartlar harmanlanarak tasarlanmıştır
Eğitimlerimiz her zaman alternatiflere nazaran daha gerçek, daha uygulamaya yönelik ve daha pratiktir.
Bu eğitim ile sizi Kanban çalışma sistemini uçtan uca öğrenmeye ve deneyimlemeye davet ediyoruz.

İNCELE
3 GÜN

Agile ve Kanban Eğitimi

Kanban, bir süreç boyunca ilerleyerek gerçekleşen işleri yönetmek için görsel bir sistemdir. Kanban, hem süreci (iş akışını) hem de bu süreçten geçen fiili işi bir arada görselleştirir. Kanban'ın amacı, süreçteki olası darboğazları görünür kılarak, işin optimum hızda, optimum verimde ve kalitede maliyet etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Çeviklik odaklı dünyada Kanban çalışma sisteminin bir alternatifi olarak yorumlanmış ve her türlü iş

İNCELE
5 GÜN

İleri Seviye İş Analizi Eğitimi

İş analizi organizasyonun hedeflerine ulaşması ve performansını artırması için gerekli değişimi temsil eder. Söz konusu değişim organizasyonun benimsediği strateji ve hedefler ile performans ölçütlerini içselleştirmeyi gerektirir. Değişimle elde edilmek istenen, bazen mevcut sıkıntıları hafifletmek veya ortadan kaldırmak, bazen farkedilen yeni fırsatları değerlendirmek, bazen de olasılığı gittikçe artan tehditlerle mücadele etmektir. İş analizi, değişim ihtiyacını tüm boyutları ile tanımlı hale getirme, çözümün tasarımına yön verme, çözüm ortaya çıktıktan sonra çıktının ihtiyaçları karşıladığını garanti altına alma ve değişimin gerçek değer yarattığını görene kadar konuyu yakından takip etme işidir. İş analistliği bazı kişiler için bir meslek, bazı kişiler için görevlerini yerine getirmek için gerekli bir yetkinliktir. İster meslek olarak ele alınsın, ister bir yetkinlik, içinde bulunduğu organizasyon ve inisiyatiflerde üzerine düşen sorumluluk oldukça büyüktür.
Bu eğitimde, iş analizi ile ilişkili tüm süreçler ve adımları incelenmekte, iş analizinde uzmanlaşacak kişinin bilinmesi gereken tüm analiz ve modelleme teknikleri tanıtılmakta, tekniklerin ne zaman nasıl kullanılacağı tartışılmakta ve birebir uygulamaları yapılmaktadır. Tüm süreç ve teknikler hem geleneksel ve hem çevik yaklaşımlar perspektifinden değerlendirilmektedir.
Bu eğitimin içeriği ve sunumu, İş ve Sistem Analizi konusunda 20 yılı aşan piyasa tecrübesine sahip danışmanlarımızın özgün tecrübeleri, 13 yıldır Türkiye’de kendi sektöründe lider kurumlara verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinin bize kazandırdığı geniş kurumsal gerçeklik yelpazesi ve AgileAlliance, Kanban.org, IIBA ve PMI tarafından yayınlanan uluslararası standartlar harmanlanarak tasarlanmıştır
Eğitimlerimiz her zaman alternatiflere nazaran daha gerçek, daha uygulamaya yönelik ve daha pratiktir.
Sizi kendi tabirimizle - İş Analizinin altından girip üstünden çıkmaya - davet ediyoruz.

İNCELE