ANA SAYFA HAKKIMIZDA+ EĞİTİM+ DANIŞMANLIK+ BLOG İLETİŞİM ENGLISH
2022 Eğitim Kataloğu

Yalın & Çevik Eğitimler

Son yıllarda değeri gitgide artan Yalın ve Çevik yaklaşımlar, felsefesi, uygulama alanları, getirdiği ve önerdiği değerleri ile yaşam boyu karşılaştığımız, doğal hayatta gerçekleşen bir çok pratik ile ilişkileri incelemektedir. Aynı zamanda derinlemesine çalışmalar yapmamızı ve en önemlisi bu felsefe ve çalışma sistemlerine ampirik yaklaşımının nasıl olması gerektiğini anlamamızı sağlayan kocaman bir çerçevedir. Bu çerçevenin içinde değersiz çalışmalar, fayda yaratmayan, anlamı olmayan bir malzeme de bulunmamaktadır.
3 GÜN

Agile ve Scrum Eğitimi

Scrum, kompleks ortamlarda değer yaratmanın, kompleks problemleri çözmenin, kompleks ürünler geliştirmenin en iyi yollarından birisidir. Bilinmezler içindeyken öngörülebilirliği ve istikrarı, değişime adaptasyonu ve dinamizmi doğru bir dengeye getirmekte Scrum'ın üstüne yoktur.

İNCELE
3 GÜN

Agile ve Kanban Eğitimi

Kanban, bir süreç boyunca ilerleyerek gerçekleşen işleri yönetmek için görsel bir sistemdir. Kanban, hem süreci (iş akışını) hem de bu süreçten geçen fiili işi bir arada görselleştirir. Kanban'ın amacı, süreçteki olası darboğazları görünür kılarak, işin optimum hızda, optimum verimde ve kalitede maliyet etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Çeviklik odaklı dünyada Scrum çalışma sisteminin bir alternatifi olarak yorumlanmış ve her türlü işin optimize edilmesi için kullanılan bir çalışma sistemine dönüşmüştür. Önceleri Scrum çalışma sisteminin gerekleri karşılanamadığında başvurulan bir yöntem olarak görülürken, günümüzde koşullara göre başlı başına değer yaratan ve hatta Scrum ile birlikte kullanılması gereken bir metod olarak değerlendirilmektedir.

İNCELE
2 GÜN

Scrum Master Eğitimi

Scrum Master, Scrum çalışma sisteminin organizasyon ve ekip üyeleri tarafından benimsenmesinden sorumludur. Bunu hem Scrum ekibi, hem de organizasyon içindeki tüm paydaşların Scrum teorisini ve pratiklerini anlamasına yardımcı olarak yapar.

İNCELE
2 GÜN

Kanban Master Eğitimi

Kanban Master, Kanban çalışma sisteminin organizasyon ve ekip nazarında benimsenmesinden sorumludur. Bunu hem Kanban ekibi, hem de organizasyon içindeki tüm paydaşların yalın ve çevik çalışma yaklaşımını ve uygulamalarını anlamasına yardımcı olarak yapar.

İNCELE
2 GÜN

Agile Koçluk Eğitimi

Çeviklik koçu bir ekip veya kurum bünyesinde çeviklik odaklı süreç ve çalışma sistemlerinin öğrenilmesi, yaygınlaştırılması ve etkili biçimde uygulanmasından sorumludur.

İNCELE