ANA SAYFA HAKKIMIZDA+ EĞİTİM+ DANIŞMANLIK+ BLOG İLETİŞİM
2021 Eğitim Kataloğu
2
GÜN

İş Analisti Eğitimi

- Rol Oryantasyon Eğitimi -

İş analistleri kurum dahilindeki çeşitli kaynaklardaki enformasyonu keşfetmek, sentezlemek ve analiz etmekten ve bu keşif sonrasında çözümler tasarlamaktan sorumludur. İş analistleri misyonlarını yerine getirebilmek için özel süreçler, yöntemler ve teknikler uygular, paydaşlarla iş birliği yapar ve özgün dokümanlar hazırlar. İş analisti paydaşların gerçek ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaktan sorumludurlar. İş Analisti, gerçek ihtiyaçları ortaya çıkarmak için paydaşların ifade ettikleri isteklerin arkasındaki mesele ve nedenleri belirlemek için inceleme yapar ve konuları netleştirir. İş analisti rolü, tasarlanan ve teslim edilen çözümlerin, paydaşların ihtiyaçları ile uyumlu olmasını sağlar. İş analistlerinin gerçekleştirdikleri aktiviteler arasında, kurumsal hedefleri ve problemleri anlamak, ihtiyaçları ve çözümleri analiz etmek, değişim stratejisi geliştirmek ve paydaşların iş birliği yapmasını kolaylaştırmak sayılabilir. İş analizi yapan insanların sahip oldukları unvanlar arasında, İş Mimarı, İş Sistemleri Analisti, Veri Analisti, Kurumsal Analist, Yönetim Danışmanı, Süreç Analisti, Ürün Yöneticisi, Ürün Sahibi, Gereklilik Mühendisi ve Sistem Analisti sayılabilir.

Bu eğitimin içeriği ve sunumu, İş Analizi konusunda 20 yılı aşan piyasa tecrübesine sahip danışmanlarımızın özgün tecrübeleri, 13 yıldır Türkiye’de kendi sektöründe lider kurumlara verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinin bize kazandırdığı geniş kurumsal gerçeklik yelpazesi ve IIBA uluslararası standartları ile harmanlanarak tasarlanmıştır

Eğitimlerimiz her zaman alternatiflere nazaran daha gerçek, daha uygulamaya yönelik ve daha pratiktir.

Bu eğitim ile sizi İş Analisti rolü etrafında 360 derece 8 eksenli bir tura davet ediyoruz.

SERTİFİKA

Projera Katılım Sertifikası

İLGİLİ ALANLAR

#businessanalysis #businessanalyst #requirementsanalyst #systemanalyst #babok #iiba #cbap #agilebusinessanalyst #productownership #productowner

Eğitimin Hedefleri

  • İş Analistlerinin içinde çalışacağı ortam ve bu ortamın bileşenlerini ve süreçlerini tanımak
  • İş Analistlerinin içinde çalışacağı ortamın ihtiyaçları ve dinamiklerini anlamak
  • İş Analistlerinin içinde çalışacağı ortamdaki unsurlar, ihtiyaçlar ve dinamiklere yönelik benimsemesi gerken bakış açısını ve tavrını şekillendirmek
  • İş Analistlerinin içinde çalışacağı ortamda kendisinden beklenen görevler ve sorumlulukları netleştirmek
  • İş Analistlerinin içinde çalışacağı ortamdaki komşu rolleri ve onlarla etkileşim gereksinimini netleştirmek
  • İş Analistlerinin izleyebileceği metodoloji ve uygulayabileceği teknikleri tanımak
  • İş Analistlerinin hedefleri ve performans göstergelerini anlamak
  • İş Analistlerinin kariyerini ileri noktalara taşıması için sahip olması gereken temel yetkinlikleri anlamak

En Çok Alınan Eğitimlerimiz

3 GÜN

Agile ve Scrum Eğitimi

Scrum, kompleks ortamlarda değer yaratmanın, kompleks problemleri çözmenin, kompleks ürünler geliştirmenin en iyi yollarından birisidir. Bilinmezler içindeyken öngörülebilirliği ve istikrarı, değişime adaptasyonu ve dinamizmi doğru bir dengeye getirmekte Scrum'ın üstüne yoktur. Üretimden bankacılığa, inşaattan sigortacılığa, elektronikten enerjiye her sektörde, satıştan pazarlamaya, insan kaynaklarından satınalmaya, bilgi teknolojilerinden ürün yönetimine kadar her alanda uygulaması vardır.
Bu eğitim katılımcılara Scrum çalışma sisteminin faydalarını ve gerekliliklerini, organizasyon ve süreç çerçevesinde uygulamalarını, bileşenlerini ve gerçek hayat uygulamalarını öğrenme fırsatı sunmaktadır.
Bu eğitimin içeriği ve sunumu, çevik çalışma sistemleri konusunda 15 yılı aşan piyasa tecrübesine sahip danışmanlarımızın özgün tecrübeleri, 13 yıldır Türkiye’de kendi sektöründe lider kurumlara verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinin bize kazandırdığı geniş kurumsal gerçeklik yelpazesi ve SCRUM.org tarafından yayınlanan uluslararası standartlar harmanlanarak tasarlanmıştır
Eğitimlerimiz her zaman alternatiflere nazaran daha gerçek, daha uygulamaya yönelik ve daha pratiktir.
Bu eğitim ile sizi Scrum çalışma sistemini uçtan uca öğrenmeye ve deneyimlemeye davet ediyoruz.

İNCELE
3 GÜN

Agile ve Kanban Eğitimi

Kanban, bir süreç boyunca ilerleyerek gerçekleşen işleri yönetmek için görsel bir sistemdir. Kanban, hem süreci (iş akışını) hem de bu süreçten geçen fiili işi bir arada görselleştirir. Kanban'ın amacı, süreçteki olası darboğazları görünür kılarak, işin optimum hızda, optimum verimde ve kalitede maliyet etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Çeviklik odaklı dünyada Scrum çalışma sisteminin bir alternatifi olarak yorumlanmış ve her türlü işin optimize edilmesi için kullanılan bir çalışma sistemine dönüşmüştür. Önceleri Scrum çalışma sisteminin gerekleri karşılanamadığında başvurulan bir yöntem olarak görülürken, günümüzde koşullara göre başlı başına değer yaratan ve hatta Scrum ile birlikte kullanılması gereken bir metod olarak değerlendirilmektedir.
Bu eğitim katılımcılara Kanban çalışma sisteminin faydalarını ve gerekliliklerini, organizasyon ve süreç çerçevesinde uygulamalarını, bileşenlerini ve gerçek hayat uygulamalarını öğrenme fırsatı sunmaktadır.
Bu eğitimin içeriği ve sunumu, çevik çalışma sistemleri konusunda 15 yılı aşan piyasa tecrübesine sahip danışmanlarımızın özgün tecrübeleri, 13 yıldır Türkiye’de kendi sektöründe lider kurumlara verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinin bize kazandırdığı geniş kurumsal gerçeklik yelpazesi ve Kanban University tarafından yayınlanan uluslararası standartlar harmanlanarak tasarlanmıştır
Eğitimlerimiz her zaman alternatiflere nazaran daha gerçek, daha uygulamaya yönelik ve daha pratiktir.
Bu eğitim ile sizi Kanban çalışma sistemini uçtan uca öğrenmeye ve deneyimlemeye davet ediyoruz.

İNCELE
5 GÜN

İleri Seviye İş Analizi Eğitimi

İş analizi organizasyonun hedeflerine ulaşması ve performansını artırması için gerekli değişimi temsil eder. Söz konusu değişim organizasyonun benimsediği strateji ve hedefler ile performans ölçütlerini içselleştirmeyi gerektirir. Değişimle elde edilmek istenen, bazen mevcut sıkıntıları hafifletmek veya ortadan kaldırmak, bazen farkedilen yeni fırsatları değerlendirmek, bazen de olasılığı gittikçe artan tehditlerle mücadele etmektir. İş analizi, değişim ihtiyacını tüm boyutları ile tanımlı hale getirme, çözümün tasarımına yön verme, çözüm ortaya çıktıktan sonra çıktının ihtiyaçları karşıladığını garanti altına alma ve değişimin gerçek değer yarattığını görene kadar konuyu yakından takip etme işidir. İş analistliği bazı kişiler için bir meslek, bazı kişiler için görevlerini yerine getirmek için gerekli bir yetkinliktir. İster meslek olarak ele alınsın, ister bir yetkinlik, içinde bulunduğu organizasyon ve inisiyatiflerde üzerine düşen sorumluluk oldukça büyüktür.
Bu eğitimde, iş analizi ile ilişkili tüm süreçler ve adımları incelenmekte, iş analizinde uzmanlaşacak kişinin bilinmesi gereken tüm analiz ve modelleme teknikleri tanıtılmakta, tekniklerin ne zaman nasıl kullanılacağı tartışılmakta ve birebir uygulamaları yapılmaktadır. Tüm süreç ve teknikler hem geleneksel ve hem çevik yaklaşımlar perspektifinden değerlendirilmektedir.
Bu eğitimin içeriği ve sunumu, İş ve Sistem Analizi konusunda 20 yılı aşan piyasa tecrübesine sahip danışmanlarımızın özgün tecrübeleri, 13 yıldır Türkiye’de kendi sektöründe lider kurumlara verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinin bize kazandırdığı geniş kurumsal gerçeklik yelpazesi ve AgileAlliance, Scrum.org, IIBA ve PMI tarafından yayınlanan uluslararası standartlar harmanlanarak tasarlanmıştır
Eğitimlerimiz her zaman alternatiflere nazaran daha gerçek, daha uygulamaya yönelik ve daha pratiktir.
Sizi kendi tabirimizle - İş Analizinin altından girip üstünden çıkmaya - davet ediyoruz.

İNCELE