ANA SAYFA HAKKIMIZDA+ EĞİTİM+ DANIŞMANLIK+ BLOG İLETİŞİM ENGLISH

Kurumsal Çeviklik

Günümüzdeki başarılı işletmelerin en önemli özellikleri; değişime karşı hem duyarlı hem de dayanıklı olmalarıdır. Bu tür işletmeler tüm dinamiklerin bir anda değişebileceğini bilir ve değişimi bir olasılık değil, bir sabit olarak benimserler. Müşterilerin sürekli değişen tercihlerine, pazarın bitmek bilmeyen kaprislerine sürekli uyum sağlamazlarsa ayakta kalamayacaklarının farkındadırlar.

Çeviklik odaklı çalışma sistemleri (Scrum, Kanban, SAFe, Nexus vb.); işletmelerin esnek olmalarını, ürünlerini pazara hızlı sunmalarını, maliyette tasarruf etmelerini ve çalışan memnuniyetini artırmalarını sağlar. İşletmeler ister bütünsel bir dönüşüm programıyla, ister ağır bir şekilde deneme/yanılma yöntemiyle ilerlesin; çeviklik dönüşümü her işletme için harcanan emeğin ve maliyetin geri alınmasını garantileyen bir yatırım niteliğindedir. Kendisi için en uygun ilerleme yöntemini seçen işletmeler, çeviklik dönüşümü ile yarınlara hazırlanmış olurlar.

Çeviklik odaklı yapılandırılmış işletmeler; daha yaratıcı, daha etkili ve daha dinamik olurlar. Çalışanlarını daha verimli hale getirmek ve mükemmele yakın müşteri deneyimi yaratmak adına tükenmeyen bir enerjiye sahiptirler.

Projera olarak biz...

Çeviklik odaklı çalışma sistemleri temelinde, kurumların dönüşümlerine liderlik etmek ve destek vermek hususunda 13 yılı aşkın deneyimimiz bulunmaktadır. Bankacılıktan, telekoma; e-ticaretten, üretime; farklı sektörlerdeki farklı büyüklükte saygın müşterilerimizin referansları ile gururlanmaktayız.


Kurumlar bizden “kurumsal çeviklik” hususunda 4 noktada destek istemektedirler:

Kurumsal çeviklik odaklı bir program tasarlamak ve bu programı yürütmek

İşletmenin sahip olduğu çeviklik odaklı dönüşüm programından beklediği sonuçları alamaması durumunda dönüşüm programını yeniden tasarlamak veya mevcut programı düzene sokmak

Mevcut çevik dönüşüm programıyla gurur duydukları bir noktaya getirmek ve kurumu bir sonraki faza geçirmek

Mevcut çevik dönüşüm programını danışmanlarımızla birlikte güçlendirmek

Her çevik dönüşüm sistemi şahsına münhasırdır. Sektör, coğrafya, zaman gibi sahip olunan bütün koşullar göz önünde bulundurulduğunda her şirketin amaç, hedef ve öncelikleri kendine özgüdür. Bu nedenle çeviklik yolculuğunuzun neresinde olursanız olun, birlikte çalışmaya başladığımızda her zaman önce mevcut durumu analiz eder; amaç ve öncelikleriniz doğrultusunda sizinle hizalanırız. Birlikte aldığımız her türlü hedefi ve karşılaştığımız engeli özgün olarak algılar; dünyaca kabul görmüş metot ve yaklaşımların ışığında, tecrübelerimize dayanarak şirkete özgü çözümler üretiriz. Görevimizi tamamlamadan önce, sizleri bizim olmadığımız dünyaya hazırlar; elimizdeki her türlü veri ve bilgiyi size aktarırız.

Kurumsal Çeviklik
Dönüşüm Programınızı
Başlatalım

Kurumunuzun benimsediği çalışma biçimi beklentilerinizi karşılamadığında, hedeflerinize mevcut çalışma biçiminiz ile ulaşmanın zor veya imkânsız olduğunu düşünmeye başladığınızda, tüm çabalara rağmen elde ettiğiniz performans beklentinizi bir türlü karşılamadığında yardımınıza Kurumsal Çeviklik Dönüşümü koşar.

Çeviklik odaklı dönüşüm; aynı anda ekibinize, müşterilerinize ve yarattığınız değere odaklanmanızı sağlar. Çeviklik odaklı çalışma sistemleri doğru biçimde uygulandığında ve şirketin radikal dönüşümü yeterli derecede gerçekleştirildiğinde organizasyonunuz daha hızlı ve sistematik bir şekilde çalışır.

* Peki, çeviklik odaklı dönüşümü nasıl gerçekleştirirsiniz?

* Yetenekli işgücü için nasıl bir çekim merkezi haline gelebilir ve elinizdeki yetenekleri nasıl bünyenizde tutarsınız?

* İnovasyonu sadece belirli departman ve süreçlerin içinde tutmayıp, günlük hayatın bir parçası haline nasıl getirirsiniz?


Tahmin edeceğiniz gibi bu süreç hiç de kolay olmayan, kompleks değişiklikler gerektirir. Bu değişiklikleri hayata geçirmek ve sizin için değer yaratan bir noktaya taşımak için hem dengeli bir stratejiye hem uygun araçlara hem de tekniğe ve esnekliğe ihtiyaç duyarsınız.


Biz; organizasyonunuzun bu değişime hazırlanmasında, işletmenizde işgücü yetiştirilmesinde, karşınıza çıkan fırsat ve problemlerin değerlendirilip ele alınmasında ve nihayetinde çevik dönüşümünüzü en dengeli ve hızlı bir biçimde gerçekleştirmenizde size yardımcı oluruz.


Bu yolda kendinize has yeteneklerinizi öğreniriz. Bugüne kadar geliştirmiş olduğunuz kontrol odaklı becerilerinizi kaybetmeden, organizasyonunuzu çevikleştirmenizde doğru tasarımı yapmanıza destek oluruz. Bütün yolculuk boyunca sizinle birlikte sorumluluk alırız. Belirli bir olgunluğa ulaştığınızda, çevikliği organizasyonel bir dönüşüm olmaktan öte, ticari bir dönüşüme doğru evrimleştirmenizi kolaylaştırırız.

İlk adımda; organizasyonunuzu, kurum kültürünüzü, performans odaklarınızı ve dönüşüm liderliği için ne kadar hazır olduğunuzu anlamak adına bir dizi analiz çalışması gerçekleştiririz. Dönüşümü anlamlı kılacak verileri toplarız. Size özgü bir dönüşüm stratejisini yapılandırır ve uygun çevik dönüşüm programını tasarlarız.

İkinci adımda; gerektiği zaman kurumunuza özel hazırlanmış, gerektiği zaman da uluslararası standartlardaki farklı eğitimlerle işgücünüzü yetiştiririz.

Üçüncü adımda; birlikte tasarlamış olduğumuz yol haritasına uygun şekilde dönüşüm programına başlarız. Bu çerçevede, bilgi teknolojileri temelli süreçlerden satın almaya; pazarlamadan insan kaynakları idareciliğine; satıştan operasyon yönetimine kadar tüm süreçlerinizi kapsayan, kültürel ve operasyonel dönüşüm sürecinde size rehberlik ederiz.

Kurumsal Çeviklik
Dönüşüm Programınızı
Rayına Sokalım

Şeytanın bacağını kırıp çevik dönüşüm programınıza başlamıştınız, hatta belki de tüm rakiplerinizden önce... Neden hala aynı problemleri yaşıyorsunuz? Neden performans sonuçlarında dikkate değer bir farklılık olmadı?

Dönüşüm programlarının başarısız olmasının arkasında yatan birçok neden vardır. Kimi zaman bu sorun vizyonda, değişim stratejisinde, programın hızında veya dönüşüm fikrinin benimsenmesinde olurken, kimi zaman ise araçlarla yeterince desteklenmemesinde, kültürel odağın zayıf kalmasında veya dönüşümün kurumsal hedef ve stratejilerle uyumlandırılmamış olmasındadır.

Uzun yıllar içerisinde olgunlaştırmış olduğunuz çalışma düzeninizi değiştirmek oldukça zordur ve böylesi kökten bir değişimin önünde çok güçlü direnç noktaları vardır. Çalışanlarınızın veya liderlerinizin bilgi eksikliği olabildiği gibi seçtiğiniz çevik çalışma sistemi sektörünüze ve ortamınıza uygun olmayabilir. Veya tüm sıkıntılarınız teknoloji alanında olabilir. Projera olarak sıkıntılı noktaları keşfedip; eksik ve yanlışları düzeltip, yeniden yapılandırıyoruz. Çevik çalışma düzeninin işinizi kösteklemeyen, aksine destekleyen bir niteliğe kavuşmasını sağlıyoruz. Bu konu üzerinde 13 yılı aşkın süredir çalışıyor; farklı sektörlerde, farklı yapılarda ve benzersiz koşullardaki şirketlerin ne gibi engellerle karşılaşabileceğini, bu engelleri nasıl aşabileceklerini biliyoruz.

İlk adımda, dönüşüm programınızından istediğinizi alamadığınız hissine kapılmanıza neden olan şeyleri öğreniyor; organizasyonel amaç ve önceliklerinizi içselleştiriyoruz. İkinci adımda, dönüşüm programına dahil olmuş bütün birimlerinizi ve süreçlerinizi inceliyoruz. Dönüşümde geldiğiniz noktayı, hangi aşamalarda dünyada ve sektörde genel kabul görmüş çözümlerden uzaklaştığınızı veya bu çözümlere yakın olduğunuzu belirliyoruz. Bu benzerlik ve farklılıkların birer tercih mi yoksa sonuç mu olduğunu araştırıyoruz. Problemler üzerinde sizinle mutabakat sağladıktan sonra kök nedenleri anlamaya çalışıyoruz. Üçüncü adımda, işletmenizin değişime hızlı yanıt veren, rekabet etmeye hazır ve iş değeri odağından şaşmayan bir organizasyon olması için sizinle birlikte bir aksiyon yol haritası çıkarıyor ve bu plan doğrultusunda dönüşümü rayına sokuyoruz. İlk adım, sonuca en çok etki edecek bileşenleri keşfetmektir; bunun için sektörünüzü, organizasyonuzu ve iş gücünüzün niteliklerini inceliyoruz. Bu analizleri çevik yolculuğunuzun sonraki adımlarının haritasını çıkarmak için yapıyoruz. Çevikliğin ötesine geçmeniz için gerekli iş gücünü yaratmak adına çalışanlarınızın bilgi ve becerilerini güncelliyor, bu yolda bir gelişim planı hazırlıyoruz.

Kurumsal Çeviklik
Dönüşüm Programınızı
İleriye Taşıyalım

Programın sonunda artık organizasyonel çeviklik yolculuğunuzda gurur duyduğunuz bir noktadasınız. Diğer yandan, kompleks ortamın sürprizlerinin ve organizasyonunuzun gizli potansiyelinin de farkındasınız. Bu nedenle dönüşümde duraksamayıp, sonraki adımı atmaya hazırsınız. İnovasyonu sürekli kılmak, çalışanlarınızın kişisel gelişimlerini hızlandırmak, işletmenizde otonomi seviyesini bir çıta daha yukarı çekmek ve belki de bir yandan maliyetlerinizi düşürürken bir yandan da yaratıcılık kapasitenizi artırmak istiyorsunuz. Bu çerçevede organizasyonunuz için fırsatların neler olabileceğini araştırmayı, çalışanlarınızın bu ısrarlı iyileşmeyi sırtlayacak bilgi ve beceride olduğunu garanti altına almayı arzuluyorsunuz.

Çevikliğin ötesindeki dünyanın merkezinde liderleriniz, çalışanlarınız ve ekosisteminiz içindeki diğer etkenler yer alır. Çeviklik konusu operasyonel eksenden ticari eksene kayarken, çalışanların ve paydaşların motivasyonlarının en üst düzeye gelmesi gerekir. Yıllar içinde hem Start-Up işletmelerle hem de dev kurumsal şirketlerle birlikte elde ettiğimiz deneyim, size çevikliğin ötesine giden kapıyı açıyoruz. Bir yandan çevikliği ölçülendirirken, bir yandan da ticari modelinizi yeniden şekillendiriyoruz. Hedeflerinizi ve zihninizi ufka yerleştiriyor, benzersiz öğrenme yolculukları ile birlikte önünüzdeki yıllarda bu hedefe yönelik çalışmak için sağlam bir plan yapıyoruz.

İlk adım, sonuca en çok etki edecek bileşenleri keşfetmektir; bunun için sektörünüzü, organizasyonuzu ve iş gücünüzün niteliklerini inceleriz. Bu analizleri çevik yolculuğunuzun sonraki adımlarının haritasını çıkarmak için yaparız. Sonrasında çevikliğin ötesine geçmeniz için gerekli iş gücünü yaratmak adına çalışanlarınızın bilgi ve becerilerini günceller, bu yolda bir gelişim planı hazırlarız.

Kurumsal Çeviklik

Çevik Alan Yapılandırma ve Koçluk

Çeviklik odaklı çalışma düzeninde, geniş kapsamlı bir misyonu gerçekleştirmek amacıyla müşteri için değer yaratan takımlar birleşerek bir çevik değer üretim merkezi (çevik alan / tribe) oluşturur. Bir çevik değer üretim merkezi (alan / tribe) en fazla 8-10 adet otonom, kendi kendini yöneten ve çapraz fonksiyonlu takımdan ..

İNCELE

Çevik Takım Yapılandırma ve Koçluk

Çeviklik odaklı çalışma düzeninde, geniş kapsamlı bir misyonu gerçekleştirmek amacıyla müşteri için değer yaratan takımlar birleşerek bir çevik değer üretim merkezi (çevik alan / tribe) oluşturur. Bir çevik değer üretim merkezi (alan / tribe) en fazla 8-10 adet otonom, kendi kendini yöneten ve çapraz fonksiyonlu takımdan oluşur. Misyon çerçevesinde gerçekleştirilecek tüm işlerin önce çevik değer üretim

İNCELE

Yetkinlik Merkezi Yapılandırma ve Koçluk

Yetkinlik Merkezi (Kurumsal Yetenek Merkezi / Center of Excellence), kurumun sahip olduğu temel bir yeteneği (satış, üretim, hazine, aktüerya, operasyon, yazılımt testi vs.) temsil eden organizasyonel yapıdır. Yetkinlik Merkezi’nin varlık amacı ilgili kurumsal yetenek için kurum bünyesinde bütünsel istikrar yaratmak, üst düzey liyakat ve sürekli gelişimi ile yüksek performansı garanti altına almaktır.

İNCELE

Yetkinlik Hattı Yapılandırma ve Koçluğu

Yetkinlik Hattı (Çevik Uzman Grubu / Chapter), bir veya daha fazla üretim merkezi dahilinde görev yapan, belirli bir uzmanlığa sahip çalışanların oluşturduğu resmi topluluktur. Yetkinlik Hatları belirli bir Yetkinlik Merkezine (Kurumsal Yetenek Merkezi / Center of Excellence) bağlı olarak çalışır, Yetkinlik Merkezleri (Kurumsal Yetenek Merkezi / Center of Excellence) tarafından kurgulanırlar.

İNCELE

Çevik Ofis Yapılandırma ve Koçluğu

Çevik ofis, kurumunuz dahilinde yalın & çevik düşüncenin, yalın & çevik çalışma sistemlerinin yayılmasını sağlayan, çevik koçların oluşturduğu merkezi ve yatay organizasyonel birimdir. Başta kurumsal liderler ve üretim ekiplerinin yalın & çevik düşünce ve uygulamaları konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmalarına ve çevik pratikleri etkin biçimde uygulamalarına yardımcı olur.

İNCELE

Yetkinlik Hattı Yapılandırma ve Koçluğu

Çevik performans yönetimi temelde beş temel sütun üzerinde yapılandırılır. Bunlardan birincisi anahtar performans göstergelerini kişilere değil işlere yönelik yeniden tanımlamak, ikincisi ölçümleri olabildiğince otomasyona almak, üçüncüsü herkesin rahatlıkla anlayabileceği ve üzerinde hizalanabileceği hedef ve görünür sonuçlarla strateji ile operasyonu sık sık hizalamak, dördüncüsü kişilere minimum ayda bir defa birebir

İNCELE

Çevik Yetkinlik Gelişimi Yönetimi Yapılandırma ve Koçluğu

Her çalışanınız bir yıldızdır. Herbirinin bugün olduğundan çok daha fazla parlama potansiyeli vardır. Ancak bu potansiyelin ortaya çıkması bir dizi ortam koşuluna ve uyarana bağlıdır. Yıldız gelişimi her bir çalışanın kendini gerçekleşme yolunda kısa vadeli hedefler ve elle tutulur sonuçlar üzerinden sürekli gelişim adına motive kalmasını sağlayan özel bir koçluk programıdır.

İNCELE