ANA SAYFA HAKKIMIZDA+ EĞİTİM+ DANIŞMANLIK+ BLOG İLETİŞİM

Kurumsal Çeviklik

Günümüzün başarılı işletmelerin en önemli özellikleri değişime karşı hem duyarlı ve hem de dayanıklı olmalarıdır. Bu tür işletmeler tüm dinamiklerin bir anda değişebileceğini bilir; değişimi bir olasılık değil, bir sabit olarak benimserler. Müşterilerin sürekli değişen tercihlerine, pazarın bitmek bilmeyen kaprislerine sürekli uyumlanmazlarsa ayakta kalamayacaklarının farkındadırlar.

Çeviklik odaklı çalışma sistemleri (Scrum, Kanban, SAFe, Nexus vs.), işletmelerin esnek olmalarını, ürünlerini pazara hızlı sunmalarını, maliyette tasarruf etmelerini ve çalışan memnuniyetini artırmalarını sağlar. İşletmeler çeviklik dönüşümü yaptığında yarına hazırlanmış olurlar. İster bütünsel bir dönüşüm programıyla, ister yavaş yavaş deneye yanıla ilerlesin, çeviklik dönüşümü harcanan emeği ve maliyeti, geri dönüşü kesin bir yatırım niteliğindedir.

Çeviklik odaklı yapılandırılmış işletmeler, daha yaratıcı, daha etkili ve daha verimli olurlar. Çalışanlarını olağanüstü hale getirmek ve mükemmele yakın bir müşteri deneyimi yaratmak adına tükenmeyen enerjileri vardır.

Projera olarak biz...

Kurumların çeviklik odaklı çalışma sistemleri temelinde dönüşümlerine liderlik etmek ve destek vermek konusunda 13 yılı aşkın saha deneyimine sahibiz. Bankacılıktan, telekoma, e-ticaretten, üretime farklı sektörlerde, farklı büyüklükteki saygın müşterilerimizin iyi referansı ile gururlanıyoruz.


Kurumlar bizden kurumsal çeviklik çerçevesinde 4 noktada destek istemekteler;

Kurumsal çeviklik odaklı programı tasarlamak ve yürütmek

Mevcut çeviklik odaklı dönüşümden beklediği iş sonuçlarını alamadığında, dönüşümü yeniden tasarlamak veya rayına sokmak,

Mevcut çevik dönüşümde gurur duydukları bir noktaya gelip bir sonraki faza geçmek

Mevcut çevik dönüşüm programını danışmanlarımızla güçlendirmek

Her çevik dönüşüm şahsına münhasırdır. Her şirketin sektör, coğrafya, zaman eksenlerinde koşulları ve tüm koşullar altında amaç, hedef ve öncelikleri kendine özgüdür. Bu nedenle çevik yolculuğunuzun neresinde olursanız olun, sizinle çalışmaya başladığımızda her zaman önce mevcut durumu analiz eder, amaç ve öncelikleriniz konusunda sizinle hizalanırız. Sizinle birlikte aldığımız her türlü hedefi ve karşılaştığımız engeli özgün olarak algılar, dünyaca kabul görmüş metot ve yaklaşımların ışığında, deneyimlerimiz ışığında özgün çözümler üretiriz. Görevimizi tamamlamadan önce sizi bizim olmadığımız dünyaya hazırlar, elimizdeki her türlü veri ve bilgiyi size aktarırız.

Kurumsal Çeviklik
Dönüşüm Programınızı
Başlatalım

Kurumunuzda benimsediğiniz çalışma biçimi beklentilerinizi karşılamadığında, hedeflerinize mevcut çalışma biçiminiz ile ulaşmanın zor veya imkansız olduğunu düşünmeye başladığınızda, tüm çabalara rağmen elde ettiğiniz performans beklentinizi bir türlü karşılamadığında, kapıda Kurumsal Çeviklik Dönüşümü belirmiştir.

Çeviklik odaklı dönüşüm aynı anda ekibinize, müşterilerinize ve yarattığınız değere odaklanmanızı sağlar. Çeviklik odaklı çalışma sistemleri doğru biçimde uygulandığında, gerekli kültürel dönüşüm yeterli derecede gerçekleştirildiğinde, organizasyonunuz daha hızlı ve zekice çalışır.

* Peki çeviklik odaklı dönüşümü nasıl gerçekleştirirsiniz?

* Yetenekli iş gücü için nasıl bir çekim merkezi haline gelebilir ve elinizdeki yetenekleri nasıl bünyenizde tutarsınız?

* İnovasyonu belirli departman ve süreçlerin içinden kurtarıp, günlük hayatın bir parçası haline nasıl getirirsiniz?


Tahmin edeceğiniz gibi bu hiç de kolay olmayan ve kompleks değişiklikler gerektirir. Bu değişiklikleri hayata geçirmek ve sizin için değer yaratan bir noktaya taşımak için hem dengeli bir stratejiye, hem teknik ve araçlara, hem de esnekliğe ihtiyaç duyarsınız.


Biz organizasyonunuzun bu değişime hazırlanmasında, işgücünüzün yetiştirilmesinde, fırsat ve problemlerin değerlendirilip ele alınmasında ve nihayet çevik dönüşümünüzü en dengeli ve hızlı biçimde gerçekleştirmenizde size yardımcı oluruz.


Bu yolda özgün yeteneklerinizi öğreniyoruz. Bugüne kadar geliştirmiş olduğunuz kontrol odaklı becerilerinizi kaybetmeden, organizasyonunuzu çevikleştirmenizde doğru tasarımı yapmanıza destek oluyoruz. Tüm yolculuk boyunca sizinle sorumluluk alıyoruz. Belirli bir olgunluğa ulaştığınızda çevikliği organizasyonel bir dönüşüm olmaktan öte ticari bir dönüşüme doğru evirmenizi kolaylaştırıyoruz.

İlk adımda organizasyonunuzu, kurum kültürünüzü, performans odaklarınızı ve dönüşüm önderliği için ne kadar hazır olduğunuzu anlamak için bir dizi analiz çalışması gerçekleştiririz. Dönüşümü anlamlı kılacak doneleri toplar ve size özgü bir dönüşüm stratejisini yapılandırır ve çevik dönüşüm programını tasarlarız.

İkinci adımda gerektiği zaman kurumunuza özelleştirilmiş, gerektiği zaman uluslararası standartlarda farklı eğitimlerle işgücünüzü yetiştiririz.

Üçüncü adımda da birlikte tasarlamış yol haritasına uygun şekilde dönüşüm programına başlarız. Bu çerçevede bilgi teknolojileri temelli süreçlerden, satınalmaya, pazarlamadan, insan kaynakları yönetimine, satıştan, operasyon yönetimine kadar tüm süreçlerinizi kapsayabilecek kültürel ve operasyonel dönüşüm gerekliliklerinde size rehberlik ederiz.

Kurumsal Çeviklik
Dönüşüm Programınızı
Rayına Sokalım

Şeytanın bacağını kırıp çevik dönüşüm programınıza başlamıştınız, hatta belki tüm rakiplerinizden önce. Neden hala aynı problemleri yaşıyorsunuz? Neden performans sonuçlarında dikkate değer bir farklılık olmadı?

Dönüşüm programlarının başarısız olmasının arkasında yatan birçok neden vardır. Bazen sorun vizyonda, bazen değişim stratejisinde, bazen programın hızında, bazen dönüşüm fikrinin sahiplendirilmesinde, bazen araçlarla yeterince desteklenmemesinde, bazen kültürel odağın zayıf kalmasında, bazen de dönüşümün kurumsal hedef ve stratejilerle uyumlandırılmamış olmasındadır.

Uzun yıllar içinde olgunlaştırmış olduğunuz çalışma düzeninizi değiştirmek oldukça zordur ve böylesi bir değişimin önünde çok güçlü direnç noktaları vardır. Belki çalışanlarınızın, belki liderlerinizin bilgi eksikliği vardır. Belki seçtiğiniz çevik çalışma sistemi sektörünüze ve ortamınıza uygun değildir. Belki tüm sıkıntı teknoloji bacağındadır. Projera olarak sıkıntılı noktaları keşfedip, eksik ve yanlışları düzeltip yeniden yapılandırarak, çevik çalışma düzeninin işinizi kösteklemeyen, destekleyen bir niteliğe kavuşmasını sağlıyoruz. Bu konu üzerinde 10 yılı aşkın süredir çalışıyor ve farklı sektörlerdeki farklı yapılardaki farklı koşullardaki şirketlerin ne gibi engellerle karşılaşabildiğini, bunları nasıl çözebileceklerini biliyoruz.

İlk adımda, dönüşüm programınızından istediğinizi alamadğınız hissine girmenize neden olan şeyleri öğreniyor, organizasyonel amaç ve önceliklerinizi içselleştiriyoruz. İkinci adımda dönüşüm programına dahil olmuş organizasyonel birimlerinizi ve süreçlerinizi inceliyoruz. Dönüşümde geldiğiniz noktayı, nerelerde dünyada ve sektörünüzde genel kabul görmüş çözümlerden farklılaştığınızı, nerelerde genel kabul görmüş çözümlere yakın olduğunuzu belirliyoruz. Bu benzerlik ve farklılıkların birer tercih mi yoksa sonuç mu olduğunu araştırıyoruz. Problemler üzerinde sizinle mutabakat sağladıktan sonra kök nedenleri anlamaya çalışıyoruz. Üçüncü adımda sizinle birlikte, organizasyonunuzun değişime hızlı yanıt veren, rekabet etmeye hazır ve iş değeri odağından şaşmayan bir organizasyon olmanız için bir aksiyon yol haritası çıkarıyor ve bu plan doğrultusunda dönüşümü rayına sokuyoruz.

Kurumsal Çeviklik
Dönüşüm Programınızı
İleriye Taşıyalım

Organizasyonel çeviklik yolculuğunuzda gurur duyduğunuz bir noktadasınız. Diğer yandan kompleks ortamın süprizlerinin de, organizasyonunuzun gizli potansiyelinin de farkındasınız. Bu nedenle dönüşümde duraksamayıp sonraki adımı atmaya hazırsınız. İnovasyonu sürekli kılmak, çalışanlarınızın kişisel gelişimlerini hızlandırmak, organizasyonunuzda otonomi seviyesini bir çıta daha yukarı çekmek ve belki de maliyetlerinizi düşürürken bir yandan yaratıcılık kapasitenizi artırmak istiyorsunuz. Bu çerçevede organizasyonunuz için fırsatların neler olabileceğini araştırmak, çalışanlarınızın bu ısrarlı iyileşmeyi sırtlayacak bilgi ve beceride olduğunu garanti altına almayı arzuluyorsunuz.

Çevikliğin ötesindeki dünyanın merkezinde liderleriniz, çalışanlarınız ve ekosisteminiz içindeki diğer paydaşlar yer alır. Çeviklik konusu operasyonel eksenden ticari eksene kayarken, çalışanların ve paydaşların motivasyonlarının en üst düzeye gelmesini gerekir. Yıllar içinde hem start-up’larda, hem de dev kurumsal şirketlerde elde ettiğimiz deneyim size çevikliğin ötesine giden kapıyı açar, bir yandan çevikliği ölçeklendirirken, bir yandan da ticari modelinizi yeniden şekillendirir. Zihinizi ufka yerleştiriyoruz, benzersiz öğrenme yolculukları da dahil olmak üzere önünüzdeki aylarda ve hatta yıllarda buna yönelik çalışmak için sağlam bir plan yapıyoruz.

İlk adım, sonuca en çok etki edecek bileşenleri keşfetmektir; bunun için sektörünüzü, organizasyonuzu ve iş gücünüzün niteliklerini inceleriz. Bu analizleri çevik yolculuğunuzun sonraki adımlarının haritasını çıkarmak için yaparız. Sonrasında çevikliğin ötesine geçmeniz için gerekli iş gücünü yaratmak adına çalışanlarınızın bilgi ve becerilerini günceller, bu yolda bir gelişim planı hazırlarız.

Kurumsal Çeviklik

Çevik Alan Yapılandırma ve Koçluk

Çeviklik odaklı çalışma düzeninde, geniş kapsamlı bir misyonu gerçekleştirmek amacıyla müşteri için değer yaratan takımlar birleşerek bir çevik değer üretim merkezi (çevik alan / tribe) oluşturur. Bir çevik değer üretim merkezi (alan / tribe) en fazla 8-10 adet otonom, kendi kendini yöneten ve çapraz fonksiyonlu takımdan ..

İNCELE

Çevik Takım Yapılandırma ve Koçluk

Çeviklik odaklı çalışma düzeninde, geniş kapsamlı bir misyonu gerçekleştirmek amacıyla müşteri için değer yaratan takımlar birleşerek bir çevik değer üretim merkezi (çevik alan / tribe) oluşturur. Bir çevik değer üretim merkezi (alan / tribe) en fazla 8-10 adet otonom, kendi kendini yöneten ve çapraz fonksiyonlu takımdan oluşur. Misyon çerçevesinde gerçekleştirilecek tüm işlerin önce çevik değer üretim

İNCELE

Yetkinlik Merkezi Yapılandırma ve Koçluk

Yetkinlik Merkezi (Kurumsal Yetenek Merkezi / Center of Excellence), kurumun sahip olduğu temel bir yeteneği (satış, üretim, hazine, aktüerya, operasyon, yazılımt testi vs.) temsil eden organizasyonel yapıdır. Yetkinlik Merkezi’nin varlık amacı ilgili kurumsal yetenek için kurum bünyesinde bütünsel istikrar yaratmak, üst düzey liyakat ve sürekli gelişimi ile yüksek performansı garanti altına almaktır.

İNCELE

Yetkinlik Hattı Yapılandırma ve Koçluğu

Yetkinlik Hattı (Çevik Uzman Grubu / Chapter), bir veya daha fazla üretim merkezi dahilinde görev yapan, belirli bir uzmanlığa sahip çalışanların oluşturduğu resmi topluluktur. Yetkinlik Hatları belirli bir Yetkinlik Merkezine (Kurumsal Yetenek Merkezi / Center of Excellence) bağlı olarak çalışır, Yetkinlik Merkezleri (Kurumsal Yetenek Merkezi / Center of Excellence) tarafından kurgulanırlar.

İNCELE

Çevik Ofis Yapılandırma ve Koçluğu

Çevik ofis, kurumunuz dahilinde yalın & çevik düşüncenin, yalın & çevik çalışma sistemlerinin yayılmasını sağlayan, çevik koçların oluşturduğu merkezi ve yatay organizasyonel birimdir. Başta kurumsal liderler ve üretim ekiplerinin yalın & çevik düşünce ve uygulamaları konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmalarına ve çevik pratikleri etkin biçimde uygulamalarına yardımcı olur.

İNCELE

Yetkinlik Hattı Yapılandırma ve Koçluğu

Çevik performans yönetimi temelde beş temel sütun üzerinde yapılandırılır. Bunlardan birincisi anahtar performans göstergelerini kişilere değil işlere yönelik yeniden tanımlamak, ikincisi ölçümleri olabildiğince otomasyona almak, üçüncüsü herkesin rahatlıkla anlayabileceği ve üzerinde hizalanabileceği hedef ve görünür sonuçlarla strateji ile operasyonu sık sık hizalamak, dördüncüsü kişilere minimum ayda bir defa birebir

İNCELE

Çevik Yetkinlik Gelişimi Yönetimi Yapılandırma ve Koçluğu

Her çalışanınız bir yıldızdır. Herbirinin bugün olduğundan çok daha fazla parlama potansiyeli vardır. Ancak bu potansiyelin ortaya çıkması bir dizi ortam koşuluna ve uyarana bağlıdır. Yıldız gelişimi her bir çalışanın kendini gerçekleşme yolunda kısa vadeli hedefler ve elle tutulur sonuçlar üzerinden sürekli gelişim adına motive kalmasını sağlayan özel bir koçluk programıdır.

İNCELE

İletişim

+90 545 597 2032
 info@projera.com

Adres

Küçükbakkalköy Mah.
Selvili Sok. No: 4/48
Ataşehir İstanbul Türkiye
PROJERA © 2021 Tüm hakları saklıdır.