ANA SAYFA HAKKIMIZDA+ EĞİTİM+ DANIŞMANLIK+ BLOG İLETİŞİM ENGLISH

Kurumsal BT Yapılandırma

BT organizasyon ve süreç yapılanmasına ilişkin dünyaca kabul görmüş yöntemlerinden faydalanmasını sağlıyoruz.

İLGİLİ ALANLAR

#BT #BilgiTeknojileri #KurumsalBTYapılandırma

Kurumsal BT Yapılandırma hizmeti, kurumun BT organizasyonu ve süreçlerinin tamamının veya bir bölümünün dünyaca kabul görmüş yaklaşım ve teknikleri kullanarak yeniden şekillendirilmesini amaçlar. Bu çerçevede, kurum içerisinde bir Kurumsal Dönüşüm Programı başlatılır. Sözkonusu dönüşüm programının hedefi, organizasyon ve süreç eksenlerinde sıkıntılı alanları keşfetmek ve bu alanların yeniden yapılanması yoluyla etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasıdır. Söz konusu yapılandırma çalışması kapsamında, organizasyon, roller, süreçler, standartlar ve altyapı yeniden şekillendirilir.