ANA SAYFA HAKKIMIZDA+ EĞİTİM+ DANIŞMANLIK+ BLOG İLETİŞİM ENGLISH

Çevik Takım Yapılandırma ve Koçluk

“Çevik Takım (Çevik Değer Üretim Takımı / Squad) kuralım ve yüksek performansa ulaşma yolunda onlara koçluk yapalım…”

İLGİLİ ALANLAR

#KurumsalÇeviklik #ÇevikTakımYapılandırma #ÇevikKoçluk

Çevik Takımları (Çevik Değer Üretim Takımı / Squad), belirli bir amaca hizmet etmek için uçtan uca sorumluluk üstlenen çapraz fonksiyonlu organizasyonel yapılardır. Çevik Takımlar belirli bir seviyeye kadar otonomiye sahip olup, kendi kendini yönetir. Belirli bir misyonun gerekleştirilmesi için uçtan uca sorumlu olup çok fonksiyonlu olarak kurgulanır; bu bağlamda farklı uzmanlık alanlarının temsilcilerinden oluşur. Bir Çevik Takımı (Çevik Takım / Squad) 3 ile 10 kişi arasında üyeye sahiptir ve tüm üyeler tüm zamanlarını takıma adamış biçimde çalışır. Çevik Değer Üretim Takımları (Çevik Takım / Squad) içinde, iş listesini önceliklendiren, diğer takımlar arasındaki bağımlılıkları yöneten Ürün Sahibi rolünü üstlenen bir takım üyesi bulunur. Yapısı ve hedefleri, pazar şartlarına ve kurum stratejisinin değişimine göre zaman içinde değiştirilebilir. Çevik Değer Üretim Takımları (Çevik Takım / Squad) misyonlarını tamamladıkları zaman dağıtılabilir. Çevik Değer Üretim Takım (Çevik Takım / Squad) üyeleri olabildiğince aynı fiziksel mekanda birlikte çalışırken, uzaktan çalışma durumunda senkronizasyonu ve birlikte çalışmayı kolaylaştıran araçlar kullanılır.

Projera olarak biz...

Projera olarak biz, kurumların bütünsel çevik dönüşümlerini tasarlamak, Çevik Değer Üretim Takımları'nı (Çevik Takım / Squad) yapılandırmak ve yüksek performansa ulaşma yolunda aktif koçluk yapmak konusunda 13 yılı aşkın saha deneyimine sahibiz. Bankacılıktan, telekoma, e-ticaretten, üretime farklı sektörlerde, farklı büyüklükteki saygın müşterilerimizin iyi referansı ile gururlanıyoruz.