ANA SAYFA HAKKIMIZDA+ EĞİTİM+ DANIŞMANLIK+ BLOG İLETİŞİM ENGLISH

BİREYSEL HİZMETLER

Birey olmak öncelikle diğerlerinde farklı olmaktır. Diğerlerinden ayrışabilmenin en bariz yolu da kendine has, kendine özgü olanı ortaya koymakla oluyor.

2022 Eğitim Kataloğu
Şirketler de çalışanlarından hep daha iyi olmalarını beklerken odaklanılması gereken en önemli noktanın kişinin gizli potansiyelinde olduğunu düşünüyoruz. Ancak herkesin farklı dinamiklerinin olduğu bir dünyada standart bir eğitimden ya da metottan bahsetmek de doğru değil. Bazı yolculuklar kişiye özel olmalı, bu yüzden biz de verdiğimiz hizmetin mümkün olduğunca kişiye özgü olması için uğraşıyoruz. Bireyin potansiyelini ortaya çıkarma ve kendisini gerçekleştirebilme sürecinin emek ve zaman istediğini biliyoruz, danışanlarımızın da kendine özgü olanı keşfetmesi için bireysel koçluk ve eğitim hizmetlerimizle yanınızdayız.

Yalın ve Çevik Eğitimler

3 GÜN

Agile ve Scrum Eğitimi

Scrum, kompleks ortamlarda değer yaratmanın, kompleks problemleri çözmenin, kompleks ürünler geliştirmenin en iyi yollarından birisidir. Bilinmezler içindeyken öngörülebilirliği ve istikrarı, değişime adaptasyonu ve dinamizmi doğru bir dengeye getirmekte Scrum'ın üstüne yoktur.

İNCELE
3 GÜN

Agile ve Kanban Eğitimi

Scrum, kompleks ortamlarda değer yaratmanın, kompleks problemleri çözmenin, kompleks ürünler geliştirmenin en iyi yollarından birisidir. Bilinmezler içindeyken öngörülebilirliği ve istikrarı, değişime adaptasyonu ve dinamizmi doğru bir dengeye getirmekte Scrum'ın üstüne yoktur.

İNCELE
2 GÜN

Scrum Master Eğitimi

Scrum Master, Scrum çalışma sisteminin organizasyon ve ekip üyeleri tarafından benimsenmesinden sorumludur. Bunu hem Scrum ekibi, hem de organizasyon içindeki tüm paydaşların Scrum teorisini ve pratiklerini anlamasına yardımcı olarak yapar.

İNCELE
2 GÜN

Kanban Master Eğitimi

Kanban Master, Kanban çalışma sisteminin organizasyon ve ekip nazarında benimsenmesinden sorumludur. Bunu hem Kanban ekibi, hem de organizasyon içindeki tüm paydaşların yalın ve çevik çalışma yaklaşımını ve uygulamalarını anlamasına yardımcı olarak yapar.

İNCELE
2 GÜN

Agile Koçluk Eğitimi

Çeviklik koçu bir ekip veya kurum bünyesinde çeviklik odaklı süreç ve çalışma sistemlerinin öğrenilmesi, yaygınlaştırılması ve etkili biçimde uygulanmasından sorumludur.

İNCELE

İş Analizi Eğitimleri

Proje Yönetimi Eğitimleri

Ürün Yönetimi Eğitimleri

Yetkinlik Derinleştirme Eğitimleri

Kurumsal Çeviklik

Çevik Alan Yapılandırma ve Koçluk

Çeviklik odaklı çalışma düzeninde, geniş kapsamlı bir misyonu gerçekleştirmek amacıyla müşteri için değer yaratan takımlar birleşerek bir çevik değer üretim merkezi (çevik alan / tribe) oluşturur. Bir çevik değer üretim merkezi (alan / tribe) en fazla 8-10 adet otonom, kendi kendini yöneten ve çapraz fonksiyonlu takımdan ..

İNCELE

Çevik Takım Yapılandırma ve Koçluk

Çeviklik odaklı çalışma düzeninde, geniş kapsamlı bir misyonu gerçekleştirmek amacıyla müşteri için değer yaratan takımlar birleşerek bir çevik değer üretim merkezi (çevik alan / tribe) oluşturur. Bir çevik değer üretim merkezi (alan / tribe) en fazla 8-10 adet otonom, kendi kendini yöneten ve çapraz fonksiyonlu takımdan oluşur. Misyon çerçevesinde gerçekleştirilecek tüm işlerin önce çevik değer üretim

İNCELE

Yetkinlik Merkezi Yapılandırma ve Koçluk

Yetkinlik Merkezi (Kurumsal Yetenek Merkezi / Center of Excellence), kurumun sahip olduğu temel bir yeteneği (satış, üretim, hazine, aktüerya, operasyon, yazılımt testi vs.) temsil eden organizasyonel yapıdır. Yetkinlik Merkezi’nin varlık amacı ilgili kurumsal yetenek için kurum bünyesinde bütünsel istikrar yaratmak, üst düzey liyakat ve sürekli gelişimi ile yüksek performansı garanti altına almaktır.

İNCELE

Yetkinlik Hattı Yapılandırma ve Koçluğu

Yetkinlik Hattı (Çevik Uzman Grubu / Chapter), bir veya daha fazla üretim merkezi dahilinde görev yapan, belirli bir uzmanlığa sahip çalışanların oluşturduğu resmi topluluktur. Yetkinlik Hatları belirli bir Yetkinlik Merkezine (Kurumsal Yetenek Merkezi / Center of Excellence) bağlı olarak çalışır, Yetkinlik Merkezleri (Kurumsal Yetenek Merkezi / Center of Excellence) tarafından kurgulanırlar.

İNCELE

Çevik Ofis Yapılandırma ve Koçluğu

Çevik ofis, kurumunuz dahilinde yalın & çevik düşüncenin, yalın & çevik çalışma sistemlerinin yayılmasını sağlayan, çevik koçların oluşturduğu merkezi ve yatay organizasyonel birimdir. Başta kurumsal liderler ve üretim ekiplerinin yalın & çevik düşünce ve uygulamaları konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmalarına ve çevik pratikleri etkin biçimde uygulamalarına yardımcı olur.

İNCELE

Yetkinlik Hattı Yapılandırma ve Koçluğu

Çevik performans yönetimi temelde beş temel sütun üzerinde yapılandırılır. Bunlardan birincisi anahtar performans göstergelerini kişilere değil işlere yönelik yeniden tanımlamak, ikincisi ölçümleri olabildiğince otomasyona almak, üçüncüsü herkesin rahatlıkla anlayabileceği ve üzerinde hizalanabileceği hedef ve görünür sonuçlarla strateji ile operasyonu sık sık hizalamak, dördüncüsü kişilere minimum ayda bir defa birebir

İNCELE

Çevik Yetkinlik Gelişimi Yönetimi Yapılandırma ve Koçluğu

Her çalışanınız bir yıldızdır. Herbirinin bugün olduğundan çok daha fazla parlama potansiyeli vardır. Ancak bu potansiyelin ortaya çıkması bir dizi ortam koşuluna ve uyarana bağlıdır. Yıldız gelişimi her bir çalışanın kendini gerçekleşme yolunda kısa vadeli hedefler ve elle tutulur sonuçlar üzerinden sürekli gelişim adına motive kalmasını sağlayan özel bir koçluk programıdır.

İNCELE

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi

Bireysel Koçluk